Over de Stichting

Over de Stichting

De Doopsgezinde Stichting Dowilvo is in 1964 opgericht. Oorspronkelijk verzorgde de Stichting zomerkampen voor gehandicapte kinderen. De Stichting heeft inmiddels als doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jeugd en/of jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jonderen met een beperking. 

Bij voorkeur van die jeugd en/of jongeren die afkomstig zijn vanuit de Doopsgezinde gemeenten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Doopsgezinde Stichting Dowilvo is een vermogensfonds en is een stichting zonder winstoogmerk.

De opbrengsten van het vermogen worden gebruikt voor ondersteuning van projecten en initiatieven voor jeugd en/of jongeren met een beperking.

Het bestuur van de Stichting Dowilvo bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Mevrouw A.C. Thimm-Stelwagen, voorzitter 
  • De heer J.M. Gaaikema, secretaris
  • De heer J.K. Mateyo, penningmeester 
  • Mevrouw A. Hoeksma, lid
  • Mevrouw M. de Haan-Tas, lid
  • De heer L. Everts, lid