Aanvraag

Aanvraag

Aanvragen digitaal via het secretariaat: info@dowilvo.nl

Inclusief het doel, een concreet bedrag, bij welke fondsen u ook een aanvraag heeft gedaan, eventueel ontvangen offerte(s), IBAN-nummer, statuten, KvK-stukken, ANBI-stukken, zie hieronder.

Medio februari, juni en oktober 2024 komt het bestuur weer bij elkaar. Dit betekent dat de eerste dag van de maand voor de vergadering de laatste dag is om een aanvraag in te dienen, dus 1 januari, 1 mei en 1 september 2024. Aanvragen die later worden ingediend zullen meegenomen worden naar de volgende vergadering.

Richtlijnen voor aanvraag: zie doelstelling op de homepagina.

Richtlijnen voor uitsluiting:

 • Projecten met een commercieel karakter
 • Projecten waarvoor een beroep op een wettelijke voorziening of zorgverzekering kan worden gedaan
 • Te grote organisatie met veel overhead
 • Kleinschalige woonvormen voor jeugd met een beperking
 • Samenstelling bestuur: familie of een echtpaar, direct of indirect persoonlijk belang
 • Scholieren uitwisselingen
 • Vakantiekampen
 • Studentencongressen
 • Bijdragen ten behoeve van fondswerving, fondsvorming, of vermogensopbouw
 • Overheidsinstellingen
 • Verzoeken om individuele steun
 • Deskundigheidsbevordering van betaalde medewerkers
 • Kosten gericht op ledenwerving
 • Exploitatiekosten
 • Projecten die reeds van start zijn gegaan