Home

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en om toekomst-dromen waar te maken. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.

Onze stichting heeft als doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jeugd en/of jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jongeren met een beperking en bij voorkeur van die jeugd en/of jongeren die afkomstig zijn vanuit Doopsgezinde gemeenten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.