Doel

Doel

Onze stichting heeft als doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jeugd en/of jongeren, in het bijzonder ten aanzien van jeugd en/of jongeren met een beperking en bij voorkeur van die jeugd en/of jongeren die afkomstig zijn vanuit Doopsgezinde gemeenten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.